Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass ΔΙΕΚ Χανίων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 -

    Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να έχουν συμπληρώσει τη βαθμολογία προόδου ανά μάθημα.